Poolbiljart Vlaanderen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wij wensen u bij deze van harte welkom te heten op de website van Poolbiljart Vlaanderen
Wij hebben getracht deze site zo overzichtelijk en compleet mogelijk te maken.
Wij staan echter open voor uw suggesties en ideeën.

Beste Poolers en geïnteresseerden……
Welkom op de website van onze vereniging ‘Poolbiljart Vlaanderen’.
Deze vereniging is opgericht om de mogelijkheden en kansen die er in het heden en de toekomst zullen zijn voor poolbiljarters ten volle te benutten.
De mensen in Vlaanderen te laten poolbiljarten op competitieve en recreatieve wijze.
Wij willen een vereniging zijn die op het Vlaamse grondgebied, die de spelers alle kansen biedt om zich ten volle te ontplooien, een medium te zijn voor iedereen die poolbiljart in Vlaanderen een warm ‘hart’ toedraagt.
Wij zullen dan ook deze belangen verdedigen om zo ons gemeenschappelijk doel te bereiken, alle opportuniteiten aangaan die de lokalen en spelers betreft.
Wij geloven in een structuur waar poolend Vlaanderen een onderdeel kan zijn van een land dat verdeeld is in verschillende gemeenschappen.
Onze indeling van deze gemeenschappen draait uit op een poolvereniging voor elke gemeenschap, deze willen wij mee helpen te ontwikkelen en ondersteunen naar een uniform Poollandschap.
Elke gemeenschap onderverdeeld in Regio’s.
Gezien de huidige noden (lees moeilijkheden) waar poolbiljart voor staat is het aangewezen dat wij onze krachten bundelen, kanaliseren naar een geloofwaardig beleid om zo de erkenning als sportfederatie af te dwingen.
Laat een nieuwe wind waaien in onze gezamenlijke belangen……
Samen kunnen we er iets moois van maken!
Geef deze verenging een kans en vooral geef onze ‘sport’ de nodige eerbied die ze verdiend.
We zijn het aan onszelf en de komende generaties, kampioenen van het verleden en de toekomst verschuldigd.
Daarom…..
Neus alvast eens door onze verschillende rubrieken en laat U overtuigen door de daadkracht die achter onze vereniging schuilt, …..

Poolgroeten,
Regio Manager,
D’haeseleer Tom.    

WENST U ALS LOKAAL OF SPELER KENNIS TE MAKEN MET ONZE VERENIGING, KLIK HIER

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu